bỏ qua đến nội dung

Chào mừng quý vị

Xin chào, lại là tôi.

Như tôi đã đề cập trước đây, khóa học này trình bày cho quý vị biết cách xử lý thực phẩm một
cách an toàn.

Chúng ta’ hãy cùng xem xét kỹ về những gì có trong khóa học này.

Nếu quý vị hoàn tất toàn bộ khóa học, quý vị sẽ có thể:

  • xác định người xử lý thực phẩm và trách nhiệm của họ đối với pháp luật
  • trình bày các cách mà thực phẩm có thể bị nhiễm bẩn và có tiềm năng không an toàn
  • trình bày các nguyên nhân thông thường cũng như các triệu chứng về ngộ độc thực phẩm
  • giải thích những việc’nên làm và những việc không’nên làm để giữ vệ sinh cá nhân tốt
  • xử lý thực phẩm chính xác ở mọi công đoạn chuẩn bị
  • giải thích những việc nên’làm và những việc không nên’làm để chấp nhận các đợt giao thực phẩm, lưu trữ, trình bày và vận chuyển thực phẩm.
  • giải thích những việc nên’làm và những việc không nên’làm để dọn dẹp các bề mặt và thiết bị chuẩn bị thực phẩm.

Quý vị sẽ mất khoảng một giờ để hoàn tất. Ngoài ra, nếu quý vị muốn hỗ trợ về việc điều hướng khóa học này, nhấp chuột TRỢ GIÚP ở góc phải phía trên màn hình vào bất kỳ lúc nào. Bỏ qua phần Chào

Nhấp chuột vào nút Tiếp theo để tìm hiểu thêm về khóa học này.

Bản quyền | Từ bỏ | Cam Kết Bảo Mật | Trang Chủ Chính Quyền Bang Victoria | Trợ Giúp Tải Về
Đối với những yêu cầu chung gửi đến Sở Y Tế, điện thoại số (61) 3 9096 0000.