Skip to Content to Homepage

Làm sạch và sát trùng

Introduction

Chủ đề này sẽ tập trung vào việc làm sạch và cũng sẽ cho bạn biết về tầm quan trọng của việc sát trùng.

Làm sạch và sát trùng không phải là nhiệm vụ mà hầu hết chúng ta thích làm nhưng chúng rất quan trọng, cùng với các biện pháp khác, để đảm bảo an toàn thực phẩm và ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

When you complete this topic you will be able to:

GIẢI THÍCH

  • những lý do để làm sạch và sát trùng
  • sử dụng máy rửa chén đúng cách
  • tại sao làm sạch và sát trùng là rất quan trọng
  • cách xử lý và bỏ rác đúng cách
  • những việc được làm và không được làm để đối phó với sâu bệnh trong khu vực chế biến và xử lý thực phẩm.

MÔ TẢ

  • các cách khác nhau để làm sạch và sát trùng
  • các bước liên quan đến việc làm sạch thủ công bề mặt chuẩn bị thực phẩm và thiết bị
  • một số thực hành làm sạch nói chung.

There are 5 subject areas within this topic to complete

Back to top