Skip to Content to Homepage

Vận chuyển, lưu trữ và trưng bày thực phẩm

Introduction

Khi bạn làm việc trong ngành thực phẩm, ngoài việc nấu ăn và phục vụ thức ăn, bạn cũng có thể chịu trách nhiệm giao hàng, lưu trữ và trưng bày thực phẩm.

Thực phẩm có thể bị nhiễm bẩn dễ dàng khi làm những điều này.

When you complete this topic you will be able to:

GIẢI THÍCH

  • vận chuyển an toàn thực phẩm nóng và lạnh
  • các quy tắc tự phục vụ thức ăn
  • xử lý an toàn thực phẩm ăn liền

MÔ TẢ

  • những gì cần kiểm tra khi tiếp nhận thực phẩm
  • các cách lưu trữ thực phẩm
  • cách bảo quản thực phẩm an toàn

There are 5 subject areas within this topic to complete

Back to top