Skip to Content to Homepage

Xử lý thực phẩm

Introduction

Trong khi các chủ đề khác trong khóa học này liên quan đến các khái niệm nhiễm bẩn thực phẩm và vệ sinh cá nhân, chủ đề này phác thảo các quy tắc phải tuân theo khi xử lý thực phẩm.

When you complete this topic you will be able to:

GIẢI THÍCH

  • nên sử dụng găng tay như thế nào khi xử lý thực phẩm
  • quy tắc rã đông thực phẩm đông lạnh
  • các nhiệt độ nấu thực phẩm đúng
  • các quy tắc làm nguội thực phẩm
  • cách hâm nóng thức ăn an toàn

MÔ TẢ

  • làm thế nào để kiểm tra nhiệt độ thực phẩm chính xác
  • việc sử dụng đúng cách thiết bị giữ nóng và nồi hấp cách thủy

There are 6 subject areas within this topic to complete

Back to top