Skip to Content to Homepage

Tại sao phải an toàn thực phẩm?

Introduction

An toàn thực phẩm là gì?

Người Úc thưởng thức những món ăn tuyệt vời và chúng tôi sản xuất một số trong các thực phẩm chất lượng cao và tươi nhất trên thế giới.

Tất cả các doanh nghiệp thực phẩm, như siêu thị, cửa hàng thức ăn chế biến, thức ăn mang đi, nhà hàng và quán cà phê, phải tuân thủ luật pháp và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Úc bằng cách bán thực phẩm an toàn cho việc ăn uống và không bị nhiễm bẩn.

Ngay cả những thực phẩm tốt nhất trên thế giới cũng có thể trở nên dở nếu cách xử lý, lưu trữ hoặc nấu kém.

Khi có thực phẩm trong tay, giữ cho thực phẩm này an toàn để ăn là hoàn toàn phụ thuộc vào bạn.

When you complete this topic you will be able to:

MÔ TẢ

  • Ai là người xử lý thực phẩm?

GIẢI THÍCH

  • an toàn thực phẩm là gì
  • thực phẩm không an toàn là gì
  • thức ăn không phù hợp
  • trách nhiệm của người xử lý thực phẩm
  • điều gì xảy ra nếu thực phẩm được cung cấp không an toàn và không phù hợp.

There are 2 subject areas in this topic to complete. It includes practice questions to help you test your knowledge before the assessment.

Back to top