Skip to Content to Homepage

Dị ứng thực phẩm

Introduction

Ở Úc dị ứng rất phổ biến. Mọi người có thể bị dị ứng với một loạt các chất khác nhau như vật nuôi, phấn hoa, cỏ, côn trùng hoặc thức ăn.

Là một người xử lý thực phẩm, điều quan trọng là bạn phải hiểu về dị ứng thực phẩm và không dung nạp thực phẩm.

When you complete this topic you will be able to:

GIẢI THÍCH

  • sự khác biệt giữa dị ứng thực phẩm và không dung nạp thực phẩm
  • những triệu chứng của phản ứng dị ứng
  • những triệu chứng không dung nạp thực phẩm
  • trách nhiệm của người xử lý thực phẩm đối với khách hàng dị ứng hoặc không dung nạp thực phẩm
  • thu hồi thực phẩm là gì.

MÔ TẢ

  • những hậu quả nghiêm trọng của phản ứng dị ứng
  • một số thực phẩm phổ biến gây ra phản ứng dị ứng
  • những gì bạn phải làm khi có một lệnh thu hồi thực phẩm.

There are 4 subject areas within this topic to complete

Back to top