Skip to Content to Homepage

खाद्य सुरक्षा किन?

Introduction

खाद्य सुरक्षा के हो?

अष्ट्रेलियाका बासिन्दाहरूले खानाबाट गजबको आनन्द लिन्छन् र हामी विश्वमा निक्कै उच्चतम गुणस्तर र ताजा खाना उत्पादन गर्दछौं।

सबै खाद्य व्यवसायहरू, जस्तै सुपरमार्केट, डेलि, टेक-अवे, रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरूले खानाको लागि सुरक्षित र प्रदूषणमुक्त खाना बेचेर अष्ट्रेलियाको खाद्य सुरक्षा कानून र मापदण्डहरूको पालना गर्नु पर्छ।

यहाँसम्म कि संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट खाना यदि खराब तरिकाले ह्यान्डल, भण्डारण गरिएको वा पकाइएको छ भने त्यो खराब हुन सक्छ।

एकपटक खाना तपाईंको हातमा पुगेपछि त्यो खानको लागि सुरक्षित राख्ने जिम्मा तपाईंको हुन्छ।

When you complete this topic you will be able to:

वर्णन गर्नः

  • खाना सम्हाल्ने व्यक्ति (फूड ह्यान्डलर) को हो?

व्याख्या गर्नः

  • खाद्य सुरक्षा के हो
  • असुरक्षित खाना के हो
  • अनुपयुक्त खाना के हो
  • खाना ह्यान्डलरको जिम्मेवारी
  • यदि असुरक्षित र अनुपयुक्त खाना प्रदान गरियो भने के हुन्छ।

There are 2 subject areas in this topic to complete. It includes practice questions to help you test your knowledge before the assessment.

Back to top